Nincs engedélyezve a javascript.

Témák

A Föld kertészeti jelentöséggel bíró növényei
A Pinus nemzetség
Általános
Balatoni Riviéra
Bambuszok
Bio növények
Borókák
Cédrusok
Ciprusok
Délközeli kertek
Egzóták a magyar kertekben
Energianövények
Érdekességek
Fenyők
Gyümölcstermö növények
Jegenyefenyők
Kerttervezés
Klimatológia
Könyvajánló
Lucfenyők
Mahóniák
Növényleírások
Növénytermesztési tanácsok
Pálmák
Pálmaliliomok
Tölgyek
Dr. Debreczy Zsolt

Agave parryit gyűjtünk

Arizona volt utam csúcspontja! Mesevilág ez mindenkinek, de talán még inkább annak, aki olvasni tud a természet köny­véből, mert a sziklás, kopárnak tűnő táj csak annak lehet egy­hangú, aki nem hajlandó észrevenni, hogy természetes környe­zetünk emberi alkotások nélkül is milyen szép, s aki idegen­kedve tekint arra a világra, amelyet az ember még nem hódí­tott meg, és érintetlenül őrzi ősi, vad világát. A busz ablakából figyeltem a növényvilág küzdelmét a létért, szinte foltról foltra s hosszú mérföldeken keresztül, amíg a sivatagtól a fenyveser­dőkig eljutunk! Egy természettől beállított kísérlet ez, amely­ben a növényvilág szinte önmaga vall igényeiről, ellenállóképes­ségéről a természet titkaiba behatolni vágyóknak. Arizona az, ahol a térszint változása a klímák egész sorozatát nyújtja, szinte előttünk pergetve le egy, a növények természetes igé­nyéről és tűrőképességéről forgatott izgalmas természetfil­met!Phoenixből - 350m tengerszint felettimagasságról -12 óra­kor indultunk, s észak felé haladtunk Flagstaff irányába. Kez­detben még tartott a saguarok és a fürtös termésű Cylindro­puntia fulgidák naptól égetett kopár sivatagi világa, de aztán a busz hirtelen felbúgott, és nekirugaszkodott az emelkedőnek. Néztem a tájat, és közben igyekeztem jegyzetemben időrendi sorrendben rögzíteni mindent, ahogy a táj változik. A Black Cityt jelző út kijáratánál vagyunk: délután fél egykor s Flag­staff még 97 mérföld. A sziklákon kezdenek megcsappanni a saguarok, és valóságos rengeteget alkotnak a méter magas Cylindropuntia bigelowiik. 10 percig haladtunk e tájon, s már csak kisebb, alig méteres saguarok látszottak. Hirtelen lecsen­desedett a busz - egy kisebb fennsíkra értünk, Opuntia en­gelmannii, Yucca baccata, szinte kéklik mindenütt az ala­csony gyepben! 3/4 1 - Flagstaff még 86 mérföld: az Opuntia engelmanniik, O. phaeacanthával váltakoznak, és ez utóbbiak szinte vöröslenek a sok terméstől. 5 perc múlva (alig tettünk meg 3 mérföldet), megjelennek az első borókák, Mahonía haematocarpával, s a bazaltszikla-kibúvásokon pompás, tör­zses Opuntia-fácskák, az Opuntia chloroticák. Egyre inkább sűrűsödnek sárgás tövisköntösükben, és a 81-es mérföldkő­nél már akármerre nézek, minden sziklaperemet beborítanak. Közöttük füves, kissé zöldellő hajlatok, s a kiemelkedő, domb­szerű csúcsokat már dús borókaerdők borítják, s ritkulva bár, de mégis éles határral mennek át a kaktuszos részekbe. 1/42­ -kor a borókás már diófenyővel elegyedik, s két perc múlva meg­jelennek a Yucca elaták is. Azután hirtelen lejtőnek szalad a busz, Camp Verde városka látképe tárul elénk, a Verde fo­lyócskával. Partján zöld rétek kígyóznak, rég nem látott ter­metes fűzfákkal, nyárfákkal, platánokkal. Ismét fölfelé tartva már hamar elérjük újra a borókás-diófenyős övet, bazaltszik­lákkal, gyönyörű Yucca baccata-, Opuntia chlorotica-,,szik­lakertekkel”.1 óra 50 perckor - tehát alig egy órával és 40 mérfölddel a saguarok világa után - megjelennek az első sárgafenyők. Valóságos fordított alpesi fahatár kezdődik: elő­ször még kicsik a fák, sok a száraz ág rajtuk, de a kisebb völ­gyekben már épek és életerősek. Azután fölfelé egyre dúsabbak lettek, itt is, ott is tölggyel (Quercus gambelii) keveredtek, mígnem a sűrű törzsek között eltűnt a kaktuszvilág. Igaz, nem maradéktalanul: szerényen meghúzódva ott lapult az Opuntia macrorhiza s a kisebb köves halmokon a Coryphantha arizonica. Az útbevágás sziklarepedésében - nagy élmény! - szürke fürtökben lógtak a csodálatos parryi-agávék! Alig egy óra választja tehát el a sivatagot az Agave parryi világától, ám ebbe az órába belefért a sivatag, a félsivatag, a félsivatagi bokorerdők és a zárt fenyvesek egymástól jól elhatárolt külön világa! S nemcsak külsőleg különböznek egymástól, hanem ökológiai tartalmukban is! A síkon 800 láb, azaz 250 m magas­ságban 200 mm az évi csapadék, 20 °C az évi középhőmérsék­let, és -10 °C -ot is alig ér el az abszolút minimum. Feljebb, 1000 m-es magasságban, ahol már eltűnik a sivatag, 380 mm az évi csapadék, 17 °C a középhőmérséklet és -15 °C is elő­fordulhat. A borókás-diófenyős erdők zónájában, 1700 m körül, már 480 mm az évi csapadék, 15 °C a középhőmérsék­let, s így 7-8 hónapon át kielégítő a hőmérséklethez viszonyí­tott csapadékmennyiség. Ahol a sárgafenyőerdők megjelentek, 2200 m-nél, már 560 mm a csapadék és 9 °C az évi középhőmér­séklet! A hőmérséklet csökkenése - és ezzel együtt a csapadék­mennyiség növekedése - élezi ki a harcot a térért küzdő növé­nyek között, és e harcban csak azok a fajok tudnak megmarad­ni, amelyek az adott klímában életképesebbek, s megfelelő a versenyképességük!A klíma azonban fokozatosan, szinte alig észrevehetően változik s ezt a növényvilág bizonyos mértékig követni is tudná letörpüléssel, s a szárazabb területek felé hatoló xero­morf alakokkal. Mi az oka mégis, hogy ezek az átmenetek élesek, sokszor mintha vonalzóval húzták volna meg, vagy mintha a hegy csúcsába állított körzővel rajzolták volna meg a lejtőoldalakon? Az a tény, hogy rájuk döntően a szélsőségek hatnak, a talán csak évtizedenként fellépő rendkívül száraz nyarak tizedelik meg az erdőhatár fáit - az alacsonyabb, szá­razabb zónák felé -, s az ugyanilyen ritkán fellépő rendkívüli hidegek tizedelik meg vagy pusztítják el a túl merészen magasra törő kaktuszokat. A kertekben a növényeket mi óvjuk az élet­képesebb fajok konkurenciájától - így a természetben folyó küzdelem látszólag nem sokat mond. Ám, ha a növények elter­jedési határaihoz e szélsőségek hatását is hozzátesszük, akkor annál többet! Ahol a faj életképesen terjed az időnként beálló-15 vagy -20 °C -os minimumok határán, ott a fajok csak télállóak lehetnek, még akkor is, ha az ilyen hideg nem jellemző és csak elvétve fordul elő, s amely fenyők jól nőnek ott is, ahol 400 mm-es az évi csapadékátlag, azoknak aszályos évek­ben még kevesebbel is be kell érniük - tehát minden bizon­nyal jó szárazságtűrők!Az Agave parryik éghajlatunknak megfelelő csapadékmeny­nyiség és középhőmérséklet mellett nőnek - azzal a különb­séggel, hogy a bőven csapadékos tavaszt itt a mediterránhoz hasonló nyári szárazság szakítja meg. Itt, a felmelegedő siva­tag felől felszálló forró légtömegek és a mérsékelt övi erdők felől áramló nedvesebb hullámok adják a száraz, ill. a nedves perió­dusok feltételeit. Ez erdőklíma, a parryi-agávék viszont fény­igényesek, a magas szálerdők aljában nem élhetnek - kiszo­rulnak a sziklapárkányokra, letörésekre. Utunkat-így a Coco­nino-plató erdőségein át a festői sziklakibúvásokkal tagolt Oak Creek (Tölgy-patak) felé folytattuk.A kanyon bejárata Sedona közelében van, borókák, diófenyők övében. Festői vörös homokkő sziklákat formáltak itt a termé­szeti erők, s málladékukon vöröslik a talaj, mint Alsóörs hatá­rában a szőlők között. A ritkás, alacsony erdők zöldje még sö­tétebbnek tűnik a vöröslő háttérrel, amely festőien emeli ki az ezüstszürke arizonai ciprusokat és tövükben a merev, szürke, dárdalevelű parryi-agávék tőrózsáit. A nagyobbak 30-40 cm magasak, kb. 50 cm átmérőjűek, és kisebb-nagyobb sarjtelepe­ket, csoportokat alkottak. Kis kéziásómmal megpróbáltam egy tövet kiemelni, hirtelen tompa fájdalmat éreztem, s megdöb­benve láttam, hogy az ásó nyelét markoló kisujjamat szabá­lyosan átdöfte egy agávétövis, s a lendülettől mindjárt bele is tört az ujjamba - megfogni, kihúzni nem lehetett, kisujja­mat pedig - mintha továbbra is markolná az ásó nyelét - képtelem voltam kinyújtani. Kellemetlen élmény volt, ám e kis balesetnek utólag mégis örülök, mert a magam bőrén tapasz­talhattam, s így kellőképp hangsúlyozhatom, hogy a parryi­agávékkal óvatosan kell bánni a kertben! Gyönyörű szép, biztosan télálló egzóta, de úgy kell elhelyezni a kertben, hogy sérülést ne okozhasson! Különösen a tőrózsa közepén szoro­san egymásba zárt levelek, a ,,rügy" alkot ég felé meredő dárdát, amely valósággal életveszélyes.Lassan ismét felértünk a platóig, követve végig az agávékat, amelyek itt fenn még zömökebbek, talán még szebbek voltak.Lent Opuntia engelmannii és Opuntia phaeacantha, feljebb Cr utóbbi és az Opuntia macrorhiza szegődött az agávék kísé­rőjéül. Utunkat a sárgafenyőerdőkben kezdtük és ott is fejeztük be. Még megnéztünk egy feledhetetlen naplementét az Oak Creek Canyon vöröslő sziklatornyai fölött, hogy az­után átvágva a Coconino Nemzeti Erdő sűrű fenyveseit, ismét kijussunk a flagstaffi útvonalra.Kommentek a bejegyzéshez