Nincs engedélyezve a javascript.

Témák

A Föld kertészeti jelentöséggel bíró növényei
A Pinus nemzetség
Általános
Balatoni Riviéra
Bambuszok
Bio növények
Borókák
Cédrusok
Ciprusok
Délközeli kertek
Egzóták a magyar kertekben
Energianövények
Érdekességek
Fenyők
Gyümölcstermö növények
Jegenyefenyők
Kerttervezés
Klimatológia
Könyvajánló
Lucfenyők
Mahóniák
Növényleírások
Növénytermesztési tanácsok
Pálmák
Pálmaliliomok
Tölgyek
Keisz Ígoston

Máshol volt az ókor legendás csodája

Új eredmények szerint mégis létezett a legtitokzatosabb ókori csoda, a Szemiramisz függőkertje néven ismert, hatalmas építmény.Ha egy görög utazó a Krisztus születése előtti vagy utáni évszázadokban világot akart látni, több útikönyv is a rendelkezésére állt. Ezek a maiakhoz hasonlóan tartalmazták azon helyek listáját, amelyeket a leginkább érdemes fölkeresni. A különböző listákon rendszerint hét látnivaló szerepelt - miként a mesékben -, és mivel az építmények mindegyike elképesztően különleges volt, a Krisztus születése utáni években már nem 'látnivalókként' (theamata), hanem egy betű megváltoztatásával a világ hét 'csodájaként' (thaumata) emlegették az ókori világ legérdekesebb építményeit.Az ókori világ hét csodája a mai napig megmozgatja a fantáziánkat. Egyrészt azért, mert tényleg rendkívüli építményekről van szó, másrészt pedig azért, mert a hét csoda közül egyedül a piramisok maradtak meg viszonylag épségben. A másik hat csoda megsemmisült, rekonstrukciójuk ezért csupán régészeti leletek és írott, valamint képes források alapján elképzelhető.

A hét csoda közül talán a legtitokzatosabb a "babiloni függőkertek" vagy "Szemiramisz függőkertje" néven ismert építmény (egy elképzelés a fenti képen látható róla). Ez az egyetlen ókori világcsoda, amelynek nem csupán a pontos helyét és megjelenését, hanem még a létét is vitatták. Több tudós szerint egyszerűen legenda a függőkertek létezése, olyannyira kevés és kései adat van róla.Ezért jelentős fejlemény, hogy a napokban jelenik meg a Mystery of the Hanging Garden of Babylon című könyv az Oxford University Press gondozásában. A szerző Stephanie Dalley, az oxfordi egyetem keleti intézetének nyugalmazott munkatársa, az ékírásos nyelvek szakértője, aki két évtizedes kutatásainak eredményeit mutatja be.A könyvben régészeti adatok, képes ábrázolások, asszír és babiloni ékírásos és kései görög nyelvű források elemzésével arra a meglepő és új következtetésre jut, hogy a babiloni függőkertek valójában Ninivében, a Babilonnal rivális, tőle több száz kilométerre északra elterülő Úszír Birodalom székvárosában voltak. Dalley számára nem kétséges, hogy a függőkertek léteztek, még a külső megjelenésükkel és technikai sajátosságaikkal kapcsolatban is új feltételezésekkel szolgál.Ha nincs forrás, sok a teóriaA legnagyobb problémát a függőkertek esetében az eddigi kutatásokban a források hiánya jelentette. A függőkertekről ugyanis a megépítésük feltételezett idejét - Kr. e. 6. század - követő első ötszáz évből semmilyen adatunk nincs, az első görög nyelvű források a Kr. e. 1. századból valók, ráadásul azok is másod- és harmadkézből vett értesülések, a szerzők valószínűleg nem láthatták a függőkertet. Fontos hiányosság az is, hogy ezek a források mind a görögöktől valók, a babiloniak és asszírok által használt ékírásos táblákon eddig nem kerültek elő a függőkertekhez kapcsolható adatok. Olyan ez, mintha Mátyás királyt kizárólag 20. századi angol forrásokból tanulmányoznánk...Ebből a körülményből következett az, hogy némely tudósok a mezopotámiai civilizációkat kevéssé ismerő és értő görögök kései koholmányának tartották a függőkerteket. Régészeti szempontból pedig még ennyi adatunk sincs: a régészek a pontatlan és helyenként önmagukkal is ellentmondó görög leírások alapján próbálták azonosítani a 6. századi Babilon maradványai között a függőkertet, összességében kevés sikerrel.

Nem függött sehonnanMár a kert elnevezése is vélhetően egy félreértésből származik: a megnevezésére használt görög 'kremasztosz' szó első jelentése valóban 'felfüggesztett', ám sokkal valószínűbb, hogy itt inkább az 'alátámasztott' jelentés a megfelelő. Ez illik ugyanis a kert fennmaradt leírásához, amely Diodórosz szerint távolról úgy nézett ki, mint egy zöldellő hegy. Ezt úgy tudták elérni, hogy teraszos szerkezetű volt a kert. A legalsó szintnek volt a legnagyobb az alapterülete, amelyen boltíves oszlopok tartották a valamivel kisebb alapterületű következő szintet. Nem tudjuk, hány szint lehetett összesen, a leírások alapján a függőkert kiemelkedett a városból, magasabb volt még a városfalnál is.Minden szintet úgy építettek meg, hogy a padlózata egyrészt rettentően erős volt, másrészt vízzáró szigetelést kapott, vélhetően ólomból. Efölött olyan vastag földréteg volt, hogy még hatalmas fák is gyökeret tudtak verni rajta. A szigetelésre pedig azért volt szükség, mert az öntözés a legfelsőbb szintre följuttatott víz lefolyatásával történt. Ahhoz, hogy a kert megfelelő szépségben zöldelljen, rengeteg vízre lehetett szükség a sivatagos klímájú Mezopotámiában.Az eddigi feltételezések szerint a kertet II. Nabu-kudurri-uszur (uralkodott Kr. e. 605-562) babiloni király építtette méd származású felesége, Amütisz számára. A méd asszony, akit a médekkel kötött szövetség miatt vett el Nabu-kudurri-uszur, a sivatagos Babilóniába kerülve fájdalmasan vágyódott dombos és növényzetben gazdag hazája után. A király a felesége iránti szerelemből építtette a kerteket, hogy csökkentse a honvágy okozta szenvedését. A történetnek ez az eleme valószínűleg legenda, miként az is érdekes, hogy a későbbiekben Amütisz helyét a történetben egy asszír királynő, a fia nagykorúságáig a Kr. e. 9. század végén néhány évig uralkodó Szemiramisz (Sammu-ramat) vette át. Innen származik a függőkertek magyarul legismertebb neve: Szemiramisz függőkertje.Nem is Babilóniában volt?Stephanie Dalley munkája jó példája annak, hogy a nagy régészeti-történelmi rejtélyek értelmezése gyakran a különböző szakterületek együttes vizsgálatával érhet célt: Dalley könyvében egyrészt újraértelmezi a görög forrásokat, az ékírásos feliratok és az asszír képi ábrázolások új értelmezésével megtalálni véli az eddig hiányzó ékírásos forrásokat a függőkertekkel kapcsolatban, harmadrészt pedig a ninivei ásatások legújabb eredményeit is beépíti érvelésébe.Feltételezése szerint a kert nem Babilonban, hanem a babiloniak ősi riválisának, Úszíriának székvárosában, Ninivében állt. Dalley úgy véli, hogy a Mezopotámia történetét nem ismerő görög történetírók számára összefolyt Babilónia és Úszíria. Következtetései szerint Sin-ahhi-eriba (Szennachérib, Kr. e. 705-681) asszír uralkodót és Nabu-kudurri-uszur babiloni király személyét mosták össze a későbbi hagyományban. Sin-ahhi-eriba asszír királyt egyébként tekinthetjük akár Babilon uralkodójának is, hiszen több háborúban legyőzte nagy riválisát, és elpusztította a várost. Dalley érvelése szerint így már érthető Curtius Rufus Kr. u. 1. században keletkezett leírása: "egy Babilonban uralkodó szíriai király építtette hitvesének".Régészeti bizonyítékként azokat a vízvezeték-rendszereket hozza föl, amelyeket a legutóbbi években fedeztek fel Ninive közelében. Ezek némelyike olyan széles, hogy az általuk szállított víz mennyisége megfelelhetett a függőkertek hatalmas vízigényének, amit egyes becslések napi 37 ezer literre tesznek.

Az arkhimédészi csavar. Dalley feltételezése szerint az asszírok már évszázadokkal a görögök előtt használtákA régészeti bizonyítékhoz Dalley érvelésében tökéletesen illeszkedik Sin-ahhi-eriba egyik feliratának új értelmezése. Az asszír uralkodók szokásos dicsekvő modorában megírt feliratban Sin-ahhi-eriba azzal kérkedik, hogy olyan palotát épített, amelynek nincsen párja, a palota "maga egy csoda minden népnek". A király eldicsekszik egy új "vízemelő csavarral" is, amit egy új bronzöntési eljárással hoztak létre, és amit Dalley az arkhimédészi csavarral azonosít (lásd a fenti ábrán). Dalley szerint ezzel megtalálták a hiányzó ékírásos forrást a kertek azonosításához.Dalley mindezeket az érveket kiegészíti egy képi ábrázolással, amit Sin-ahhi-eriba unokája, Úsurbanipal készített nagyapja kertjéről. A domborművön jól láthatók az öntözésre szolgáló vízvezetékek, és a kép bal felső sarkában látható az is, hogy a fák egy boltozatos talapzaton állnak, ami megfelel a későbbi görög leírásoknak.

Úsurbanipal ábrázolása Sin-ahhi-eriba kertjérőlStephanie Dalley tisztában van azzal, hogy munkája nagy vitát fog kiváltani a szakértők és a nagyközönség körében. Érvei azonban ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy az ókori világ kutatásában új eredményeket elsősorban nem váratlan és csodálatos új felfedezésektől, hanem a meglévő adatok gondos elemzésétől várhatunk.Kommentek a bejegyzéshez